Az alábbi felsorolásban lévő felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek esetében az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére nem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, ezért ezekben az eljárásokban a felszámoló egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván az illetékes törvényszékhez benyújtani. A felszámoló a Cstv. 63/B. § (1) bekezdése alapján kéri, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt felé 15 napon belül jelentsék be.